Erstelle eine Website wie diese mit WordPress.com
Jetzt starten

Weihnachtsgeschenk des österreichischen Diplomaten für seine österreichischen Diplomatenkinder und ihre Mutter: im 2019: Exekutionsverfahren (5.723.798 HUF), im 2012: Strafanzeige mit Diplomatenpass und ein seit 7 Jahren andauerndes gesetzwidriges Strafverfahren in Ungarn mit der Österreichischen Botschaft in Budapest als Tatort

Empfangsbestätigung des BMEIA:

—– Weitergeleitete Nachricht —–

Von: Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres <noreply@bmeia.gv.at>

An: Dr. … <…@…>

Gesendet: Freitag, 13. März 2020, 11:52:47 MEZ

Betreff: Ihre Nachricht an das BMEIA

Sie haben folgende Nachricht an das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres via Kontaktformular auf unserer Website verschickt:

BetreffExekutionsbeschwerde – Ersuchen um konsularischen Rechtsschutz (deutsch und ungarisch)
Mitteilung —– Weitergeleitete Nachricht —–
Von: … <…@…>
An: budapest-ob@bmeia.gv.at <budapest-ob@bmeia.gv.at>; elisabeth.ellison-kramer@bmeia.gv.at <elisabeth.ellison-kramer@bmeia.gv.at>
CC: buergerservice@bmeia.gv.at <buergerservice@bmeia.gv.at>; Bka Gv Service <service@bka.gv.at>; helmut.tichy@bmeia.gv.at <helmut.tichy@bmeia.gv.at>; sektioni@bmeia.gv.at <sektioni@bmeia.gv.at>; petra.schneebauer@bmeia.gv.at <petra.schneebauer@bmeia.gv.at>; sektioniv@bmeia.gv.at <sektioniv@bmeia.gv.at>; michael.rendi@bmeia.gv.at <michael.rendi@bmeia.gv.at>; wolfgang.renezeder@bmeia.gv.at <wolfgang.renezeder@bmeia.gv.at>; abtiv1@bmeia.gv.at <abtiv1@bmeia.gv.at>; elisabeth.tichy-fisslberger@bmeia.gv.at <elisabeth.tichy-fisslberger@bmeia.gv.at>; genf-ov@bmeia.gv.at <genf-ov@bmeia.gv.at>; hans-peter.manz@bmeia.gv.at <hans-peter.manz@bmeia.gv.at>; generalinspektorat@bmeia.gv.at <generalinspektorat@bmeia.gv.at>
Gesendet: Freitag, 13. März 2020, 11:46:41 MEZ
Betreff: Exekutionsbeschwerde – Ersuchen um konsularischen Rechtsschutz (deutsch und ungarisch) / Anhänge 1 – 6 in der Beilage in den unmittelbar geschickten E-Mails und anonymisiert in dem Blogbeitrag

als gesetzkonforme Rechtsdurchsetzung veröffentlicht: https://kinderrechteinungarn.family.blog/

törvényes jogérvényesítésül nyilvános magyarul: https://intezmenyibantalmazasmonitoring.blog.hu/

Titel des Blogbeitrags:

Exekutionsantragsteller tritt als Kindesvater unter falschem Namen / unter einem Frauennamen (dr. …) auf und will 5.723.798 HUF aus einem Hotel in Israel als falscher ständigen Wohnsitz (im Grundbuch ohne die Benennung der Stadt! – Anhang 5) – Exekutor verlangt 1.306.198 HUF Exekutionsgebühr, aber er ist nicht bereit – trotz gesetzlicher Pflicht – den Datenchaos zu klären

A blogbejegyzés címe:

A végrehajtást kérő hamis, NŐI apai névvel (dr. …) akar 5.723.798 Ft-ot végrehajtatni egy izraeli hotelt hamis állandó lakcímként megjelölve (a tulajdoni lapon város megadása nélkül! – 5. melléklet), amely végrehajtásban a végrehajtó 1.306.198 Ft-ot számolt fel költségként, miközben – törvényi kötelessége ellenére – nem tisztázza, hogy kicsoda valójában a végrehajtást kérő

Fallbeispiel 1: Exekutionsmissstände / Példa 1.: Végrehajtási anomáliák

Adressaten: / Címzettek:
an die Österreichische Botschaft in Budapest (Ersuchen um konsularischen Rechtsschutz, die meine Mädchenvermögenswohnung betreffende, gesetzwidrige Exekution – im Einklang mit den Gesetzen – schnellstmöglich einzustellen) Danke! / a budapesti Osztrák Nagykövetség részére (konzuli segítség kérése jogellenes végrehajtás törvényes leállíttatásához)

an das Gericht der Bezirke XX., XXI. und XXIII. in Budapest – als Ausschlussantrag, Exekutionsbeschwerde, Ersuchen um Ausübung der gesetzlichen Anzeigepflicht (§ 376 Absatz 2 der StPO) und Ersuchen um Beantwortung öffentlicher Datenbeantragung vom 09. 12. 2019 (Anhang 6) / Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság részére – végrehajtó kizárása iránti kérelem, végrehajtási kifogás és kérelem a Be. 376. § (2) bekezdése szerinti törvényi feljelentési kötelezettség teljesítésére, 2019. 12. 09-i közérdekű adatigénylés megválaszolása iránti kérelem (6. melléklet)

an die Vertretungsorganisation der ungarischen Exekutoren (auf E-Papier) – Exekutionsbeschwerde, Antrag die gesetzwidrige Exekution – im Einklang mit den Gesetzen – schnellstmöglich einzustellen und Ersuchen um Beantwortung öffentlicher Datenbeantragung vom 09. 12. 2019 (Anhang 6) / Magyar Bírósági Végrehajtói Kar részére (e-papíron) – panaszként, kérve – törvényeinkkel összhangban – jogellenes végrehajtás törvényes leállíttatását, 2019. 12. 09-i közérdekű adatigénylés megválaszolása iránti kérelem (6. melléklet)

an Herrn Exekutor Dr. Zoltán Ákos (auf E-Papier) Antrag die gesetzwidrige Exekution – im Einklang mit den Gesetzen – schnellstmöglich einzustellen / dr. Zoltán Ákos végrehajtó úrnak (e-papíron) kérve – törvényeinkkel összhangban – jogellenes végrehajtás törvényes leállítását

an die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt Budapest – Ersuchen um die Ermittlung – im Einklang mit den Gesetzen – zu beschleunigen und gesetzkonform abzuwickeln/ a Fővárosi Főügyészségnek – Kérelem – törvényeinkkel összhangban – a nyomozás felgyorsítására és törvényes lefolytatására (KÜFO 4699/2013)

an Frau Staatssekretärin Novák Katalin, Ministerium der Human-Ressourcen / Novák Katalin államtitkár asszonynak EMMI (EMMI/13115/2020)

an Herrn stv. Staatssekretär Dr. Gelllén Márton, Justizministerium zuständig für Hilfe der Gewaltopfer im Jahr der Opferhilfe / dr. Gellén Márton áldozatsegítésért felelős helyettes államtitkár úrnak, Igazságügyi Minisztérium (XX-ISZIMFO/40/2020)

Hilferresuchen / segítségkérés

Dieses Schreiben ist auch ein Ersuchen um Ausübung der gesetzlichen Anzeigepflicht (§ 376 Absatz 2 der StPO) an die Bediensteten. / Ez az irat kérelem is a hivatalos személyek felé a Be. 376. § (2) bekezdése szerinti törvényi feljelentési kötelezettség teljesítésére.

Exekutionsgeschäftszahlen: /végrehajtási ügyszámok:
zugestellt am 27.02.2020, Frist: 15 Tage / kézbesítve: 2020. 02. 27., határidő: 15 nap
Schrift des Exekutors: / A végrehajtó irata:
Exekutionsblatt: / Végrehajtási lap:
012.V.2428/2019/143 (1. melléklet / Anhang 1)
0106-2.Vh.1121/2016/11-I (2. melléklet / Anhang 2)
012.V.2429/2019/119 (3. melléklet / Anhang 3)
0106-2.Vh.2254/2017/4 (4. melléklet / Anhang 4)

Mein Gegner – als Referatsleiter (das Referat ist die niedrigste Organisationseinheit im BMEIA (siehe Organigramm)) – arbeitet im Bereich der EU Finanzierungsinstrumente, daher ist es österreichische und europäische öffentliche Interesse, die Dokumentation zu veröffentlichen, was für grobe Missstände, in den ihn betreffenden Verfahren in Ungarn vorkommen und – als gesetzkonforme Rechtsdurchsetzung – muss das auf österreichischer und EU Ebene thematisiert werden.

Ellenfelem – minisztériumi csoportvezetőként (a csoport legkisebb szervezeti egység (szervezeti ábra)) – EU-s fejlesztési források terén dolgozik, ezért kiemelt osztrák és EU-s közérdek, hogy az őt érintő magyarországi ügyekben a törvénysértések nyilvánosan dokumentáltak legyenek, amelyeket – szükség esetén, törvényes jogérvényesítésül – az osztrák és az EU közvéleménye felé kell tárni.

Mein Gegner ist am 16. August 2012 vor uns verschwunden – im Alter von 5 Wochen und 2 Jahren unserer Kinder, ohne Rücksprache mit mir – und seitdem haben wir keine persönliche Telefonnummer oder E-Mail zu ihm. In den 30 gegen uns eingereichten – illegalen – Verfahren in Ungarn tritt er mit FÜNFFACHEN Namen, mit SIEBENFACHEN Geburtsnamen der Mutter, mit ZWEIFACHEN Geburtsorten und mit entweder keiner ständigen Wohnortangabe oder mit falschem Wohnort (Arbeitsadresse – ÖB Budapest, Adresse, woher er nicht vorgeladen werden kann, ausländisches Hotel, Anwaltskanzlei), Der Vater meiner Kinder hat enge Zugänge in sechs Ländern (Albanien, Österreich, Palästina, Israel, Italien, Ungarn).

Az én ellenfelem 2012. 08. 16-án – gyerekeink 5 hetes és 2 éves korában, velem való minden egyeztetés nélkül – tűnt el előlünk, azóta nem ismerünk hozzá személyes telefonszámot, e-mailt. Ám az ellenünk indított 30 eljárásban – jogellenesen – ÖTFÉLE névvel, HÉTFÉLE anyja születési nevével, KÉTFÉLE születési hellyel és vagy lakóhely feltüntetése nélkül, vagy hamis lakóhelyekkel (munkahelyi cím, nem idézhető cím, külföldi hotel, ügyvédi iroda), KÉTFÉLE útlevéllel lép fel, miközben gyerekeim apja HAT országban (Albánia, Ausztria, Palesztina, Izrael, Olaszország, Magyarország) rendelkezik kötődéssel.

Generelle Bemerkungen: / Általános megjegyzések:
ad Anhänge 1 und 2:
Geschäftszahlen: Nr.: 012.V.2428/2019/143 (Vollstreckungsbeschluss) und 0106-2.Vh.1121/2016/11-I (Vollstreckungsformular)
Antragsteller auf Vollstreckung: Dr. … – Falscher, weiblicher Name (als angeblicher Vater)
sonstige Angaben des Antragstellers auf Vollstreckung: im Anhang 1 nicht aufgeführt
In Anhang 2 ist der Geburtsname der Mutter des Antragstellers falsch (…) und falsch ist auch sein ständiger Wohnsitz (ein Hotel in Jerusalem! – Israel, Jerusalem, Nabulus Rd. 53. Addar Apartment Building)
Schuldner Details:
Anhang 1: … ohne Doktortitel, obwohl ich einen Doktortitel habe
In Anhang 2: Dr. …
Zu exekutierende Summe:
im Anhang 1: 3.142.646 HUF
im Anhang 2: 371.206 HUF Anwaltskosten + 2 Millionen HUF Schadenersatz + 314.600 HUF Prozesskosten + 75.000 HUF Prozesskosten, insgesamt: 2.389.600 HUF
Während der Ausführung erhöhte sich der auszuführende Betrag um 753.046 HUF (3.142.646 HUF – 2.389.600 HUF = 753.046 HUF), ohne dass gemäß den Gesetzen die Identität des Antragstellers geklärt ist!
Die Klage wurde in Form eines vom Anfang an abzuweisenden Antrags eingeleitet, der laut Gesetz innerhalb von 30 Tagen nach der Klageeinreichung hätte abgewiesen werden müssen. Obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben war, stellte das Gericht nicht klar, wer der Kläger mit einem falschen weiblichen Namen aus dem ausländischen Hotel (falsche Adresse) war, dessen Privatsphäre beeinträchtigt worden war, d. h. ohne zu wissen, wer sie war.

ad 1. és 2. melléklet:
ügyszám: 012.V.2428/2019/143 (végrehajtói irat) és 0106-2.Vh.1121/2016/11-I (végrehajtási lap)
végrehajtást kérő neve: dr. … – hamis, állítólagos apaként NŐI név
végrehajtást kérő egyéb adata:
az 1. mellékleten nincs megjelölve
a 2. mellékleten hamis az anyja születési neve: … és hamis az állandó lakóhely is (egy jeruzsálemi hotel! – Izrael, Jeruzsalem, Nabulus Rd. 53. Addar Apartment Building)
az adós adata:
1. mellékleten: … doktori cím nélkül, pedig én rendelkezem doktori címmel
2. mellékleten: dr. …
összeg:
az 1. mellékleten: 3.142.646 Ft
a 2. mellékleten: 371.206 Ft ügyvédi díj + 2 millió Ft kártérítés + 314.600 Ft perköltség + 75.000 Ft perköltség, összesen: 2389 600 Ft
A végrehajtás során a végrehajtandó összeg 753 046 Ft-tal (3.142.646 Ft – 2389 600 Ft = 753 046 Ft) növekedett, anélkül, hogy – törvényeinkkel összhangban – a végrehajtást kérő személyazonosságát törvényesen tisztázták volna!

A pert perindításra alkalmatlan keresetlevéllel indították, amelyet – a törvényi kötelezettség szerint – a bíróságra benyújtástól számított 30 napon belül kötelező elutasítani. A bíróság – a törvényi kötelezettség ellenére – nem tisztázta, hogy kicsoda a külföldi hotelből hamis címről, hamis női névvel pereskedő felperes, akinek megsérült a privátszférája, miközben azt sem tudni, kicsoda ő.

ad Anhängen 3 und 4:
Geschäftszahlen: Nr.: 012.V.2429/2019/119 (Vollstreckungsbeschluss) und 0106-2.Vh.2254/2017/4 (Vollstreckungsformular)
Antragsteller auf Vollstreckung: Dr. … – Falscher, weiblicher Name (als angeblicher Vater)
sonstige Angaben des Antragstellers auf Vollstreckung: im Anhang 3 nicht aufgeführt
In Anhang 4 ist der Geburtsname der Mutter des Antragstellers falsch (…) und falsch ist auch sein ständiger Wohnsitz (ein Hotel in Jerusalem! – Israel, 19818 Jerusalem, Nabulus Rd. 53. Addar Apartment Building)
Schuldner Details:
Anhang 3: … ohne Doktortitel, obwohl ich einen Doktortitel habe
In Anhang 4: Dr. …
Zu exekutierende Summe:
im Anhang 3: 2.581.152 HUF
im Anhang 4: 2.028.000 HUF Schadenersatz + 251.600 HUF Prozesskosten, insgesamt: 2.279.600 HUF
Während der Ausführung erhöhte sich der auszuführende Betrag um 553.152 HUF (2.581.152 HUF – 2.028.000 HUF = 553.152 HUF), ohne dass gemäß den Gesetzen die Identität des Antragstellers geklärt ist!
Die Klage wurde in Form eines vom Anfang an abzuweisenden Antrags eingeleitet, der laut Gesetz innerhalb von 30 Tagen nach der Klageeinreichung hätte abgewiesen werden müssen. Obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben war, stellte das Gericht nicht klar, wer der Kläger mit einem falschen weiblichen Namen aus dem ausländischen Hotel (falsche Adresse) war, dessen Privatsphäre beeinträchtigt worden war, d. h. ohne zu wissen, wer sie war.

ad 3. és 4. melléklet:
ügyszám: 012.V.2429/2019/119 (végrehajtói irat) és 0106-2.Vh.2254/2017/4. (végrehajtási lap)
végrehajtást kérő neve: dr. … – hamis, állítólagos apaként NŐI név
végrehajtást kérő egyéb adata:
az 3. mellékleten nincs megjelölve
a 4. mellékleten hamis az anyja születési neve: … és hamis az állandó lakóhely is (egy jeruzsálemi hotel! – Izrael, 19818, Jeruzsalem, Nabulus Rd. 53. Addar Apartment Building)
az adós adata:
3. mellékleten: … doktori cím nélkül, pedig én rendelkezem doktori címmel
4. mellékleten: dr. …
összeg:
a 3. mellékleten: 2.581.152 Ft
a 4. mellékleten: 2.028.000 Ft kártérítés + 251.600 Ft perköltség, összesen: 2.279.600 F
A végrehajtás során a végrehajtandó összeg 553.152 Ft-tal (2.581.152 Ft – 2.028.000 Ft = 553.152 Ft) növekedett, anélkül, hogy – törvényeinkkel összhangban – a végrehajtást kérő személyazonosságát törvényesen tisztázták volna!
A pert perindításra alkalmatlan keresetlevéllel indították, amelyet – a törvényi kötelezettség szerint – a bíróságra benyújtástól számított 30 napon belül kötelező elutasítani. A bíróság – a törvényi kötelezettség ellenére – nem tisztázta, hogy kicsoda a külföldi hotelből hamis címről, hamis női névvel pereskedő felperes, akinek megsérült a privátszférája, miközben azt sem tudni, kicsoda ő.

ad Anhängen 1-4: 
Der Gerichtsvollzieher – ohne zu wissen, wer der Antragsteller wirklich ist, was strafrechtlich bedenklich ist – will 3.142.646 HUF + 2.581.152 HUF = 5.723.798 HUF von jemandem, der gleichzeitig Dr. … (mit Doktortitel) und … heißt.
Davon 753.046 HUF + 553.152 HUF = 1.306.198 HUF gehört dem Exekutoren.
In einem Rechtsstaat sollte der Gerichtsvollzieher für alle diese Handlungen haften, die das Gericht gesetzlich anzeigen muss! (Ungarn ist – im Sinne des Grundgesetzes – ein Rechtsstaat, aber das kam in diesem Fall noch nicht zur Geltung!)
ad. 1.- 4. melléklet:
A végrehajtó – sikkasztásgyanúsan, anélkül, hogy tudná ki valójában a végrehajtást kérő – 3.142.646 Ft + 2.581.152 Ft = 5.723.798 Ft-ot akar valakitől, aki egyszerre dr. … és ….
Ebből 753 046 Ft + 553.152 Ft = 1 306 198 Ft az övé.
Jogállamban a végrehajtó mindezen eljárásáért büntetőjogi felelősséggel tartozna, amit a bíróság törvényileg köteles feljelenteni! (Magyarország az Alaptörvény szerint jogállam, ám ez ebben az esetben még nem jutott érvényre!)

Sehr geehrtes Gericht der Bezirke XX., XXI. und XXIII. in Budapest!
Tisztelt Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság!

Entsprechend ihrer gesetzlichen Pflicht fordere ich, dass Gerichtsvollzieher Dr. Zoltán Ákos – wegen seinen Gesetzesverstößen – ausgeschlossen wird. Danke.
1. Trotz seiner gesetzlichen Pflicht gab Gerichtsvollzieher Dr. Zoltán Ákos keine Informationen darüber, wer der Antragsteller ist. Der Antragsteller benutzt gesetzwidrig einen falschen, weilblichen Namen (dr. …), der als ständigen Wohnsitz eine falsche Adresse eines ausländischen Hotels verwendet, (zusätzlich bei dem Vermerk im Grundbuch gibt es sogar keine Angabe der Stadt – Anhang 5). Ich habe ferner einen Doktortitel, der auch nicht in den Executive-Dokumenten aufgeführt ist, also sind sie offensichtlich nicht für mich adressiert.

2. Trotz seiner gesetzlichen Verpflichtung hat Gerichtsvollzieher Dr. Zoltán Ákos meine im Internet veröffentlichte und auch als Originaldokument eingereichte Anfrage von öffentlichem Interesse nach Informationen (https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_vegrehajtast_kero_hamis_szemel – Anhang 6) nicht beantwortet, um die Identität der Person, die die Vollstreckung beantragt, rechtlich und ohne Bedenken zu klären.

3. Die Durchsetzung ist auch zahlenmäßig illegal, nicht nachvollziehbar.

4. Trotz seiner gesetzlichen Pflicht hat Gerichtsvollzieher Dr. Zoltán Ákos die Identität des Antragstellers nicht geklärt, aber er hat begonnen, diese ungeklärten Beträge auf mein Wohneigentum ins Grundbuch einzutragen.

Anhang 5 zeigt, dass Exekutor Dr. Zoltan Ákos begann seine vorher dargestellte gesetzwidrige Forderungen ins Grundbuch zum Eigentumsblatt meine Mädchenvermögenswohnung eintragen zu lassen, ohne mich zu informieren. Der Antragsteller hat einen falschen, weiblichen Namen (dr. …) und falschen ständigen Wohnsitz, Hotel ohne sogar Angabe der Stadt (Izrael, Nabulus Rd. 53. Addar Apartment Building)! Der Exekutor hat – trotz gesetzlicher Pflicht – über diese Eintragung mich nicht informiert, keinerlei Rechtsbehelf wurde gesichert.

Törvényi kötelességükkel összhangban kérem ügyünkből dr. Zoltán Ákos végrehajtó kizárását törvénysértései miatt, egyben – törvényeinkkel összhangban – végrehajtási kifogásként is kérem a jogellenes végrehajtás törvényileg kötelező, mihamarabbi leállítását. Köszönöm.

1. Törvényi kötelessége ellenére dr. Zoltán Ákos végrehajtó nem adott tájékoztatást arról, hogy ki a végrehajtást kérő, így – hivatali visszaélés mellett – sikkasztás alapos gyanúját is felveti. A – jogellenesen – nyilvánvalóan hamis, női nevű (dr. …) végrehajtást kérőnek, aki – jogellenesen – egy külföldi hotel címét használja állandó lakóhely megadásakor (a földhivatali széljegyen ráadásul: városnév nélkül – 5. melléklet) semmiféle egyéb adata nem ismert a végrehajtó iratában és én magam pedig doktori címmel rendelkezem, amely szintén nincs feltüntetve a végrehajtó irataiban, tehát a végrehajtói iratok nyilván nem nekem szólnak.

2. Nem válaszolt – törvényi kötelessége ellenére – dr. Zoltán Ákos végrehajtó azon interneten nyilvánosságra hozott és eredeti iratként is előterjesztett közérdekű adatigénylésemre sem, hogy – törvényi kötelességével összhangban – tisztázza törvényesen és aggálymentesen a végrehajtást kérő személyazonosságát. https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_vegrehajtast_kero_hamis_szemel – 6. melléklet

3. A végrehajtás számszakilag is jogellenes, követhetetlen, jogellenes a végrehajtás költségének rám terhelése (1 306 198 Ft végrehajtási költség!) anélkül, hogy a végrehajtó tudná és törvényi kötelességével összhangban felderítené, hogy ki valójában a végrehajtás kérő.

4. Törvényi kötelessége ellenére dr. Zoltán Ákos végrehajtó nem tisztázza törvényesen a végrehajtást kérő személyazonosságát, ám mégis elkezdte a tisztázatlan összegek rávezetést a lakásom tulajdoni lapjára, amelyről a végrehajtó – törvényi kötelessége ellenére – nem tájékoztatott.

Az 5. melléklet azt mutatja, hogy Dr. Zoltán Ákos elkezdte rávezettetni a korábban ismertetett jogellenes igényeit a leánykori lakásom tulajdoni lapjára. A kérelmezőnek hamis a neve (dr. … – női név) és hamis az állandó lakóhelye, egy szálloda, ráadásul anélkül, hogy a várost megadná (Izrael, Nabulus Rd. 53. Addar Apartment Building)! A jogi kötelezettség ellenére a végrehajtó nem értesített engem erről a bejegyzésről, jogorvoslatot nem biztosítottak.
Das Gericht hat – trotz gesetzlicher Pflicht – meiner Anfrage auch nicht beantwortet. Und die Exekutorkammer auch nicht. / A bíróság sem válaszolta meg – törvényi kötelesség ellenére – a közérdekű adatigényemet. És az MBVK sem. Alle meine Schriften bleiben aufrecht. / Valamennyi korábbi beadványomat fenntartom.
Alle Bemerkungen richten sich gegen unbekannte Täter. / Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
Die Anhänge mit persönlichen Daten werden nur der Dienststellen beigelegt. / A személyes adatokat is tartalmazó mellékleteket csak a hivatalos szerveknek csatolom.
Budapest, dem 13. 03. 2020 / 2020. 03. 13. Hochachtungsvoll: / Tisztelettel: dr. …     

Ihr Team BMEIA

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: